پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

تقویت حافظه

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۲۵

دستور مصرف: به مدت چهارده روز، هر روز صبح ناشتا به اندازه یک فندق
میل شود.
کاربرد: تقویت حافظه

سوال خود را مطرح کنید :