پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

تباشیر

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۲۵

کاربرد: درمان کیست سطح ظاهری بدن و زبان و داخل دهان

به اندازه لازم تباشیر بصورت خشک یا با سرکه طبیعی انگور روی موضع
مورد نظر مالیده شود.
نکته: زمانی که تباشیر به تنهایی تجویز شود مانند بالا عمل شود چه موضع
سطح ظاهری بدن باشد و چه روی زبان و یا داخل دهان باشد.

سوال خود را مطرح کنید :