پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

تباشیر با جوشانده اذخر

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۲۵

درمان کیست رحم
دستور مصرف: تمام داروی اذخر بیست دقیقه در آب زیاد جوشانده و پس از
سرد شدن بیست گرم تباشیر آسیاب شده در آن حل کرده و بانوان نیم ساعت
و دوشیزگان چهل و پنج دقیقه در آن بنشینند.
نکته: مقدار آب و شکل ظرف به گونه ای باشد که موقع نشستن آب تا ناف
بر سد .

سوال خود را مطرح کنید :