پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

تباشیر با آب پیاز

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۲۵

کاربرد: کیست بیضه
دستور مصرف: پانصد گرم پیاز را در ظرفی قرار داده و آب روی آن ریخته تا
آب روی آن بیاید سپس آن را جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف
کردن بیست گرم تباشیر آسیاب شده در آن حل کرده و شب موقع خواب
میل شود. افراد دو تا هفت سال نصف و زیر دو سال یک چهارم بزرگسالان
میل کنند.

سوال خود را مطرح کنید :