پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

تباشیر با آب سنجد

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۲۵

کاربرد: درمان کیست استخوان
دستور مصرف: نیم کیلو سنجد را غرقاب کرده وجوشانده شود تا یک لیوان
آب باقی بماند، پس از صاف کردن بیست گرم تباشیر آسیاب شده در آن حل
کرده و شب موقع خواب میل شود

سوال خود را مطرح کنید :