پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

تباشیر با آب سداب

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۲۵

کاربرد: کیست کلیه.
دستور مصرف: دو قاشق غذاخوری سداب در دو لیوان آب جوشانده تا یک

لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن بیست گرم تباشیر آسیاب شده در آن
حل کرده و شب موقع خواب میل شود. افراد دو تا هفت سال نصف و زیر
دو سال یک چهارم بزرگسالان میل کنند.

سوال خود را مطرح کنید :