پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

تباشیر با آب زردک

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۲۵

کاربرد: درمان کیست پشت پلک چشم
دستور مصرف: بیست گرم تباشیر آسیاب شده در یک لیوان آب زردک )هویچ
غیر فرنگی(حل کرده و شب موقع خواب میل شود. افراد دو تا هفت سال
نصف و زیر دو سال یک چهارم بزرگسالان میل کنند.

سوال خود را مطرح کنید :