پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

تباشیر با آب انار و با آب به

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۲۵

کاربرد: درمان کیست نخاعی
دستور مصرف:
-۱ بیست گرم تباشیر آسیاب شده را در یک لیوان آب انار طبیعی مخلوط و
شب موقع خواب میل شود؛
-۲ بیست گرم تباشیر آسیاب شده را در یک لیوان آب طبیعی به مخلوط و
شب موقع خواب میل شود؛ هر کدام در یک شب.
افراد دو تا هفت سال نصف و زیر دو سال یک چهارم بزرگسالان میل کنند.

سوال خود را مطرح کنید :