پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

بوی بدن

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۲۳

کاربرد:
-۱ درمان بوی بد بدن
دستور مصرف: به اندازه لازم با آب خمیر درست کرده و در حمام به بدن
مالیده و پس از پانزده دقیقه شسته شود.
-۲ برطرف کردن چربی سر و بوی دهان
دستور مصرف: به اندازه لازم در آب حل کرده و چند دقیقه سر با آن شسته
شود.
-۳ سرطان معده:
از آنجایی که مورد در درمان سرطان معده مؤثر است و داروی بوی بدن هم
که مورد و گل سرخ دارد می توان آن را بجای مورد تجویز کرد.

سوال خود را مطرح کنید :