پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

بلادر

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۲۳

کاربرد: درمان بوا سیر نر
دستور مصرف: یک عدد داروی بادر را سه قسمت کرده و با زغال آتش
درست کرده وقسمت اول بادر را در آتش انداخته تا دودو کند، یک گلدان
سفالی بر عکس روی آتش گذاشته و مقعد را بالای دود گرفته تا بخور داده
شود، دود که تمام شد قسمت دوم بادر در آتش انداخته شود و دود آن هم
که تمام شد قسمت سوم بادر در آتش انداخته شود. یعنی اینکه هر سه
قسمت در یک جلسه و پشت سر هم استفاده می شود.

نکته:
-۱ هنگام استفاده برای جلوگیری از مسمومیت روی دهان ماسک زده شود؛
-۲ اگر این عمل هنگام بیرون بودن ساچمه ها انجام شود بهتر است.
-۳ بعد از افتادن زائده های بواسیر، داروی شقاق و جامع با عسل به جای
آنها مالیده شود.

سوال خود را مطرح کنید :