پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

باه زنان (جرجیر)

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۲۳

کاربرد:
-۱ درمان ضعف جنسی بخصوص تنبلی تخمدان ،
-۲ بالا بردن هورمون زنانه و کم کردن هورمون مردانه در زنان،
نکته: موهای زائد صورت خانم ها نشانه بالا بودن هورمون مردانه است که
با داروی باه زنان و داروی موی زائد درمان می شود. البته ممکن است علت
موی زائد سودا باشد که مصرف سنا نیز در این مورد مفید است.
-۳ درمان دیر بالغ شدن دختران.
-۴ سردی تخمدان: عاوه بر مصرف باه زنان، خوردن یک قاشق مرباخوری
تخم شاهی و گل سرخ تبریزی شب موقع خواب نیز مفید است.
دستور مصرف: یک قاشق مربا خوری شب موقع خواب
-۵ نازایی زنان.
از هفتم قاعدگی تا شب چهاردهم یک قاشق مرباخوری شب موقع خواب
میل شود؛
نکته:
-۱ برای باروری، باه زنان با داروی آمادگی رحم ، سویق جو و گندم و قرص
خون مصرف می شود؛
-۲ بهتر این است که خانم هایی که قصد باروری دارند از یک ماه قبل سویق جو و گندم میل کنند؛
-۳ برای باروی باید آخر شب چهاردهم همبستری صورت گیرد در صورتی
که اول و وسط و آخر ماه قمری نباشد.

سوال خود را مطرح کنید :