پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

انجیر با شیر پخته

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۲۳

کاربرد: عفونت گلو
دستور مصرف: سه عدد انجیر، سه الی چهار دقیقه با شیر جوشانده و با آن
غرغره شود.به مدت سه الی چهار روز

سوال خود را مطرح کنید :