پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

از چه چیز هایی پرهیز کنیم

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۱۰/۰۶

در این درس که توسط آیت الله تبریزیان ارائه شده خواهیم آموخت:

از چه چیزهایی پرهیز کنیم؟

سبزیجات فقط به حضم غذا کمک میکند!

سبزیجات جذب نمی شوند و مستقیم دفع میشوند.

سوال خود را مطرح کنید :