پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

اذخر

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۲۳

کاربرد: داروی عفونت زنان
دستور مصرف: کل محتویات ظرف را در آب فراوان به مدت ۲۰ دقیقه جوشانده
شده وپس از سرد شدن باید در آن نشست.
نکته:
-۱ شکل ظرف و مقدارآب باید به گونه ای باشد که آب تا ناف برسد.
-۲ بانوان باید نیم ساعت و دوشیزگان چهل و پنج دقیقه در آن بنشینند.

سوال خود را مطرح کنید :