پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

اذخر و نمک دریا

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۲۳

کاربرد: درمان گوشت های زائد واژن، رحم و تخمدان:
دستور مصرف: تمام محتویات ظرف اذخر و به همان اندازه نمک دریا را در
آب زیاد به مدت ۲۰ دقیقه جوشانده و پس از سرد شدن، خانم ها نیم ساعت
و دوشیزگان چهل و پنج دقیقه در آن نشسته و آب تا ناف برسد.

سوال خود را مطرح کنید :