پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

اذخر و عسل

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۲۳

کاربرد: درمان عفونت
دستور مصرف: کل محتویات ظرف اذخر را در آب زیاد به مدت ۲۰ دقیقه
جوشانده وپس از سرد شدن یک استکان عسل اضافه شود. و بانوان نیم
ساعت و دوشیزگان چهل و پنج دقیقه در آن بنشینند و آب تا ناف برسد.

سوال خود را مطرح کنید :