پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

اذخر و عسل و نمک دریا و قسط شیرین

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۲۳

کاربرد: درمان گوشت های زائد واژن، رحم و تخمدان:
دستور مصرف: تمام اذخر را با همان اندازه نمک دریا در آب زیاد بیست
دقیقه جوشانده و پس از سرد شدن، سی گرم عسل و بیست گرم قسط
آسیاب شده با آن مخلوط کرده و خانم ها نیم ساعت و دوشیزگان چهل و
پنج دقیقه در آن نشسته و آب باید تا ناف برسد

سوال خود را مطرح کنید :