پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

اذخر و عسل و روغن زیتون

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۲۳

کاربرد: درمان خشکی رحم
دستور مصرف: محتویات ظرف اذخر را در آب فراوان به مدت ۲۰ دقیقه
جوشانده شده وپس از سرد شدن سی گرم عسل و نصف لیوان روغن زیتون
با آن مخلوط کرده وبانوان نیم ساعت و دوشیزگان چهل و پنج دقیقه در آب
آن بنشینند و آب تا ناف برسد.

سوال خود را مطرح کنید :