پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

اذخر و سماق

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۲۳

کاربرد: درمان خونریزی.
دستور مصرف: تمام محتویات ظرف اذخر را با همان اندازه سماق معمولی
در آب زیاد به مدت بیست دقیقه جوشانده و پس از سرد شدن خانم ها نیم
ساعت و دوشیزگان چهل و پنج دقیقه در آن نشسته و آب تا ناف برسد.

سوال خود را مطرح کنید :