پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

اذخر و حنا

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۲۳

کاربرد: زخیم کننده دیواره رحمی که نازک باشد.
دستور مصرف: اذخر را در آب زیاد به مدت بیست دقیقه جوشانده و پس از
سرد شدن صد گرم حنا با آن مخلوط کرده و نیم ساعت در آن نشسته و آب
تا ناف برسد.

سوال خود را مطرح کنید :