پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

اذخر و تخم خرفه و عسل

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۲۳

کاربرد: درمان خارش وسوزش
دستور مصرف: ۲۰ گرم پودر تخم خرفه آسیاب شده با کل محتویات ظرف
اذخر جوشانده و پس از سرد شدن نصف لیوان عسل به آن اضافه شود.و
بانوان نیم ساعت و دوشیزگان چهل و پنج دقیقه در آن نشسته و آب تا ناف
برسد.

سوال خود را مطرح کنید :