پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

اذخر وتباشیر

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۲۳

کاربرد: درمان کیست رحم
دستور مصرف: تمام اذخر را در آب زیاد به مدت ۲۰ دقیقه جوشانده وپس از
سرد شدن ۲۰ گرم تباشیر هندی آسیاب شده اضافه شود. و بانوان نیم ساعت
و دوشیزگان چهل و پنج دقیقه در آن بنشینند. مقدار آب و شکل ظرف باید به
گونه ای باشد که موقع نشستن آب تا ناف برسد.

سوال خود را مطرح کنید :