پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

اذخر با سنا

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۲۳

کاربرد: خارج کردن جفت و یا جنین مرده و یا قسمتی از جنین که در رحم
باقی مانده باشد.
دستور مصرف: پنج بسته سنا با یک ظرف اذخر در آب زیاد بیست دقیقه
جوشانده و پس از سرد شدن نیم ساعت باید در آن نشست.

سوال خود را مطرح کنید :