پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

ابهل با سنا

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۲۳

کاربرد: ماندن جفت و یا جنین مرده و یا قسمتی از جنین در رحم
دستور مصرف: پنج بسته سنا با یک قوطی ابهل را به مدت بیست دقیقه
جوشانده و به مدت نیم ساعت باید در آن نشست. آب باید تا ناف برسد.

سوال خود را مطرح کنید :