پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

آیا خطبه امام علی(ع) در مورد نقصان عقل زنان معتبر است ؟

اندازه فونت :
۱۳۹۵/۰۴/۲۸

آیا خطبه امام علی(ع) در مورد نقصان عقل زنان معتبر است ؟

امروزه متاسفانه شبهات زیادی در موذرد دین یو آموزه های آن مطرح بوده و بعضا به روایات شفاهی رسیده از پیامبر(ص) و اهل ذبیت و یا گزارشات تاریخیذ موجود در کتب تاریخی مختلف ، استدلال میشود که بدون بررسی ذعتبار اسناد آنها ، در همه فضاهای مجازی در حال گسترش و پخش است .
ی
آنچه که عقل انسانی حکم میکند و از پیامبر و اهل بیت (ع) نیز به ما رسیده است ، برای بررسی صحت و اعتبار روایاذت مذکور دو راه بیشتر وجود ندارد :
ر
۱ اعتبار زنجیره راویان روایت تا پیامبر(ص) و یا امام(ع)آیا خطبه امام علی(ع) در مورد نقصان عقل زنان معتبر است ؟

امروزه متاسفانه شبهات زیادی در مورد یدین و آموزه های آن مطرح بوده و بعضا به روایات شفرهی رسیده از پیامبر(ص) و اهل بیت و یا گزارشات تاریخی موجود در کتب تاریخی مختلف ، استدلال میشود که بدون بررسی اعتبار اسناد آنها ، در همه فضاهای مجازی در حال گسترش و پخش است .

آنچه که عقل انسانی حکم میکند و از پیامبر و اهذل بیت (ع)ذ نیز به ما رسیده است ، برای بررسی صحت و اعتبار روایات مذکور دو راه بیشتر وجود ندارد :

۱ اعتبار زنجیره راویان روایت تا پیامبر(ص) ذ یا امام(ع)

سوال خود را مطرح کنید :