پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

آب شکم

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۲۳

کاربرد: جمع شدن آب در شکم و لگن به علت کم کاری کلیه.
دستور مصرف: یک قاشق مرباخوری صبح ناشتا و شب موقع خواب.
نکته: به همراه این دارو،پودر گزنه)یک قاشق مرباخوری صبح ناشتا و شب
موقع خواب( و طریفل و سنا نیز تجویز می شود.

سوال خود را مطرح کنید :