پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

آب ریه

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۲۳

کاربرد:
-۱ درمان آب آوردن ریه به علت کم کاری کلیه؛
-۲ آب آوردن لگن.
دستور مصرف: دو قاشق مرباخوری صبح و ظهر وشب میل شود.
درمانهای دیگر آب ریه و لگن:
-۱ گزنه آسیاب شده صبح ناشتا و ظهر و شب موقع خواب دو قاشق مرباخوری
میل شود؛
-۲ جامع با آب گزنه. دو قاشق غذاخوری گزنه آسیاب شده را در دو لیوان آب
جوشانده تا یک لیوان باقی بماند پس از صاف کردن، یک داروی جامع را در
دهان گذاشته و با یک لیوان آب گزنه شب موقع خواب میل شود.

سوال خود را مطرح کنید :