پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

شافیه سه ماهه

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۳۰

کاربرد: بسیار مطلوب برای صفرا، وتمام بیماریهای با منشأ صفرا و بلغم
سوخته.
دستور مصرف: به اندازه نصف گردو صبح ناشتا میل شود. . افراد دو تا هفت
سال نصف و زیر دو سال یک چهارم بزرگسالان میل کنند.

سوال خود را مطرح کنید :